Zapisz się na:

Rezerwuj termin
Opis systemu StrokeValue

1. Części systemu

System StrokeValue składa się z dwóch elementów:

a. Aplikacji na smartfon – StrokeValue®

b. Stron www.strokevalue.pl

 

Można używać tylko aplikacji na smart fon, lecz wtedy nie ma dostępu do propozycji treningów, które są na stronie www.strokevalue.pl, ani nie ma możliwości podsumowania danych z kilku gier.

 

Aby rozpocząć korzystanie z systemu StrokeValue należy:

 

a. Pobrać (lub zaktualizować) aplikację na smartfon z Google Play (osoby które pobrały aplikację poprzednio powinny ją obecnie zaktualizować)

 

b. Zarejestrować się w niej (wystarczy jeden raz)

 

c. Wejść na strony www.strokevalue.pl aby uzupełnić dane (handicap itp.)

 

Aplikacja na smartfonie działa niezależnie od połączenia z Internetem, które jest potrzebne tylko na początku przy rejestracji oraz po zakończeniu rundy, aby przesłać wyniki do stron www.

 

2. Zasada działania systemu

System StrokeValue oparty jest na koncepcji „zyskanych i straconych uderzeń” Marka Broadie, która jest najnowszą koncepcją statystyk z gry golfisty i która bardzo dokładnie pokazuje jakość poszczególnych elementów jego gry.

Koncepcja ta, w odróżnieniu od tradycyjnych statystyk statycznych (np. green in regulation, driving distance itp.) jest bardzo dobrze skorelowana z rankingami graczy. Jest ona już stosowana w praktyce przez PGA Tour, czołowych zawodników świata i ich trenerów.

 

http://www.pgatour.com/news/2014/03/03/foley--broadie-present-at-mit-stats-conference.html

 

Aplikacja na smart fon StrokeValue® nie służy do rejestracji wyników typu „score card”. Nie ma w niej zarejestrowanych pól golfowych, program nie liczy ilości par, birdie itp., na poszczególnych dołkach. Informacje te nie są bowiem istotne z punktu widzenia jakości gry zawodnika, czyli jakości jego poszczególnych uderzeń.

Pole na którym gra golfista nie powinno mieć wpływu na ogólny poziom jego gry, ma wpływ na wynik, ale nie powinno mieć wpływu na skuteczność poszczególnych uderzeń.

Program analizuje jakość gry zawodnika w zakresie 11 typów uderzeń:

- Tee shot - Długa gra

- Długi pitching od 40 do 100m

- Krótki pitching od 10 do 40 m

- Chipping - Bunkier fairway

- Bunkier green

- Długi putting ponad 20 stóp

- Średni putting od 6 do 20 stóp

- Krótki putting od 0 do 6 stóp

- Tzw recovery shot

 

Dla każdego z tych uderzeń program określa aktualny poziom danego zawodnika.

Poziom elementów gry może być określony już na podstawie 1 gry, ale lepiej jest zarejestrować 3-5 gier aby wystąpiły w nich kilka razy wszystkie rodzaje uderzeń (bunkier green, bunkier fairway itp.).

 

3. Jak stosując system StrokeValue określić poziom swojej gry i poznać adekwatne treningi i ćwiczenia


Oto co należy wykonać w kolejności.

 

a. Zarejestrować 3- 5 gier stosując aplikację StrokeValue® na smartfonie. Instrukcja w aplikacji bardzo dokładnie określa jak to robić, a w dziale „Porady i wskazówki” na stronach www.strokevalue.pl jest kilka dodatkowych informacji.

 

b. Wejść na strony www.strokevalue.pl (ten sam login i hasło) i uzupełnić informacje, głównie swój handicap, bez czego niemożliwe jest wyliczenie norm.

 

c. W punkcie „Moje gry i analizy” mamy dostęp do wszystkich zarejestrowanych gier (patrz przykład poniżej)

 

 opis-systemu / 48.png.jpg

 

 

Możemy dowolnie wybierać gry do analizy (data, ostatnie gry, ręcznie).

 

d. Po wybraniu jednej lub kilku gier (kliknięcie w kwadrat w kolumnie Lp) i naciśnięciu „Analizuj zaznaczone rozgrywki”, wyświetli się ekran pokazujący jakość poszczególnych elementów Twojej gry z wybranych gier lub gry. (przykład obok)

opis-systemu / 49.png.jpg

 

e. Wszystkie wyniki ujemne oznaczają niższy niż średnia PGA Tour poziom danego uderzenia ale UWAGA ! Pomimo że pokazane wyniki są wynikami brutto, to program sugerując odpowiednie treningi uwzględnia normy dla Twojego handicapu (znajdują się na dole strony z podsumowaniem).

 

Proponowane są dwa rodzaje treningów:

 

Treningi Podtrzymujące –mające zastosowanie do tych uderzeń, w których poziom gracza jest dobry

Treningi Doskonalące – mające zastosowanie do tych uderzeń, w których poziom gracza jest niezadawalający tj. odstaje od jego handicapu.

 

System dokładnie opisuje też do obu typów treningów ćwiczenia, ich częstotliwość, czas itp. Treningi Doskonalące zaznaczone są dla dwóch najsłabszych elementów Twojej gry (z uwzględnieniem norm Twojego handicapu), a Trening Podtrzymujący dla najlepszego elementu Twojej gry

 

f. Klikając w typ treningu który należy wykonywać otworzymy stronę z jego opisem. W podanych powyżej wynikach jest to przykładowo Putting Krótki (poniżej fragment opisu treningu puttingu krótkiego)

opis-systemu / 50.png.jpg

 

g. Teraz pozostaje wykonywać w okresie minimum 1-2 miesięcy zalecane treningi danego uderzenia i powinien w tym zakresie wystąpić znaczny postęp, a tym samym wyniki gier powinny być lepsze.


W najbliższej przyszłości system będzie też zawierał video lekcje i video demonstracje poszczególnych treningów.


4. Przykład realny

Oto finalne rezultaty gracza w wieku 45 lat z hcp 7, z 4 gier (są to średnie wszystkich statystyk)

 

Wynik brutto 78,5
Ilość puttów 32
Tee shot -3,2
Długa Gra -3,5
Długi Pittching -1,2
Krótki Pitching 0,34
Chipping 0,02
Bunkier Green -0,8
Bunkier Fairway 0,11
Długi Putting 0,07
Średni Putting -3
Krótki Putting -1
Recovery shot 0,65

 

Ja widać ogólnie najsłabszymi elementami jego gry są tee shot, długa gra oraz średni putting. Jeżeli zastosować do tego normy dla jego handicapu,

 

 

  Hcp 6-9
Tee shot -3
Długa gra -2,5
Długi pitching -2
Krótki pitching -1
Chipping -1
Bunkier green -1,5
Bunkier fairway -0,5
Długi putting -0,5
Średni putting -2,5
Krótki putting -0,5
Recovery shot 0

 

 

to widać, że tee shot jest mimo wszystko na poziomie akceptowalnym dla jego poziomu. Poprawy wymaga długa gra i średni putting.

Poprawa tych dwóch elementów gry dałaby 1,5 uderzenia na rundę (w stosunku do norm handicapu) a więc średnie wyniki w okolicach 77 czyli poprawę o 2 pkt handicapu.

Poprawa krótkiego puttingu o -0,5 punktu dałaby mu kolejną obniżkę handicapu, a poprawa tee shotu o 1 uderzenie spowodowałaby zejście na handicap 4 !

Gracz ma bardzo dobry chipping, krótki pitching oraz recovery shot.

 


Dodatkowo można analizować dynamikę poszczególnych elementów gry w czasie i porównywać z efektywnością treningów.

Gracz z tego przykładu rozpoczął Treningi Doskonalące długiej gry już po pierwszej grze i oto wykres poprawy jakości jego uderzeń długiej gry po 8 Treningach Doskonalących wykonanych w okresie miesiąca.

W tym okresie gracz prowadził również Treningi Podtrzymujące pozostałych uderzeń.

Widać ogromny progres na samym początku rozpoczęcia Treningów Doskonalących długiej gry.

 

opis-systemu / 51.jpg

 

Wskutek Treningów Doskonalących długiej gry poprawił się również w czasie jego tee shot i również największa zmiana wystąpiła na początku treningów.

 

opis-systemu / 52.png.jpg

 

Obecnie gracz ten gra na poziomie handicapu 5, a średni wynik uzyskany w ostatnich 3 grach to 76,8. Stało się to po 2 miesiącach od rozpoczęcia stosowania systemu StrokeValue !

 

Ten przykład pokazuje jak wygląda zastosowanie aplikacji StrokeValue® w praktyce w połączeniu z systemem treningów opisanych na stronie www.strokevalue.pl

 


Reasumując program StrokeValue® jest bardzo pożytecznym narzędziem do oceny swojej gry zarówno dla graczy amatorów jak i graczy zawodowych. Daje on bardzo rzetelną ocenę jakości gry poszczególnych uderzeń i podpowiada odpowiednie trening.

 

Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi czy pytania odnoście systemu StrokeValue, proszę pisać na adres info@strokevalue.pl

Wspierają nas